کابلهای حفاظت شده با سیم فولادی گالوانیزه و یا آلومینیوم